Slanění z komína

I letos se nás týká vedení lezeckých aktivit v areálu zásobování teplem. Tak si nenechte komín utéct!