Změna času brigády na Hájence

Z časových důvodů jsme nuceni posunout začátek brigády na Hájence již na devátou hodinu :) přesto si myslím, že to není žádný problém a dojdete v hojném počtu.