Stěna v Luhu a malí velcí horolezci na hájence

Vzhledem k nastalému stavu se na minimální dobu 14ti dní přerušují aktivity Alceda s tím je spojeno i zrušení akce Malí, velcí horolezci, která se měla konat na hájence v Semetíně... třeba se ještě povede ji odložit na pozdější termín.

Stejně tak stěna, kterou navštěvujeme v Luhu. Na letošní sezonu ji máme domluvenou na pondělky 17:30-19:00h. S opatřením, které omezuje sdružování osob ve vnitřních prostorech, nemá smysl se zatím scházet, a proto se start zimní sezóny z tohoto pondělka odkládá na neurčito.

Určitě budeme využívat všech termínů, které nám ještě rok nabídne, a budeme lézt venku.