nedělní Valovka

Ahoj, tuto neděli 25.3. bude sraz na Valovce od 10:00. V plánu je trochu zalézt, opéct špekáček a hlavně se domluvit, co je třeba udělat za udržovací práce na skále v průběhu roku a co se bude dělat na jarní brigádě. Všichni jsou vítáni