horoškola zima 2019/20

Na tuto zimu je pro zájemce připraveno další pásmo přednášek a praktických cvičení, zaměřených jak na úplné nováčky, tak i na středně pokročilé lezce. Jednotlivé lekce jsou inspirované samostatným tématem, přesto na sebe dovednostně navazují.

Novinkou pro tento kurz je systém registrace na jednotlivé přednášky. Není tedy nutné absolvovat všechny cvičení od začátku (i když to bude jistě výhodou), ale jednotlivý zájemce si vybere ty témata které jej zajímají a chce se zrovna v těchto zdokonalit.

Na vytipované termíny se dopředu zapíše a bude tak pro všechny jednoduché se na dané téma dokonale připravit. Cena za jednu lekci je 50,- Kč na osobu, platba předem.

lekce

0 Úvod – prezence, podmínky a organizace kurzu

 

1 Postup lezeckého družstva– navazování, povely, jištění, sestup

Jištění – postupové jištění - pádový faktor, fyzikální síly

Zásady bezpečného lezení

základní uzly

 

2 Výzbroj a výstroj horolezce – materiál, použití

Slaňování – osma, Dülfer, jištění

základní uzly

 

3 Jištění - chytání pádů - bezpečné spuštění

Klasifikace a trendy lezení

základní uzly

 

4 Postup lezeckého družstva – výstup, zajištění, slanění

základní uzly

 

5 Postup lezeckého družstva II. – vícedélkové cesty

základní uzly

 

6 Postup lezeckého družstva II. – vícedélkové cesty

prusííkování - slanění s prusíkem

základní uzly

 

7 Zdravověda

Záchrana po pádu – prusíkování, vytahovací technika

základní uzly

 

8 Základy tréninku – tělesná příprava, obsah tréninku, výživa

Vícedélkové lezení - jištění na štandu-spuštění ze štandu

základní uzly

 

9 opakovací lekce a příprava na lezení na skalách

základní uzly

 

10 lezení na Valovce - či kdekoli jinde