HOROŠKOLA 2020/21

Platí to co bylo řečeno na minulou sezonu :

"Na tuto zimu je pro zájemce připraveno další pásmo přednášek a praktických cvičení, zaměřených jak na úplné nováčky, tak i na středně pokročilé lezce. Jednotlivé lekce jsou inspirované samostatným tématem, přesto na sebe dovednostně navazují. Není  nutné absolvovat všechny cvičení od začátku (i když to bude jistě výhodou), ale jednotlivý zájemce si vybere ty témata které jej zajímají a chce se zrovna v těchto zdokonalit."

 

Na vytipované termíny se dopředu zapíše a bude tak pro všechny jednoduché se na dané téma dokonale připravit. Cena za jednu lekci je 50,- Kč na osobu, platba předem.

lekce 

0 Úvod 

 prezence, podmínky a organizace kurzu

1 Postup lezeckého družstva

 navazování, povely, jištění, sestup

Jištění – postupové jištění - pádový faktor, fyzikální síly

Zásady bezpečného lezení

základní uzly

2 Výzbroj a výstroj horolezce

 materiál, použití

Slaňování – osma, Dülfer, jištění

základní uzly

3 Jištění - chytání pádů 

bezpečné spuštění

Klasifikace a trendy lezení

základní uzly

4 Postup lezeckého družstva 

výstup, zajištění, slanění

základní uzly

5 Postup lezeckého družstva II. 

vícedélkové cesty

základní uzly

6 Postup lezeckého družstva II. 

 vícedélkové cesty

prusííkování - slanění s prusíkem

základní uzly

7 Zdravověda

Záchrana po pádu – prusíkování, vytahovací technika

základní uzly

8 Základy tréninku 

tělesná příprava, obsah tréninku, výživa

Vícedélkové lezení - jištění na štandu-spuštění ze štandu

základní uzly

9 opakovací lekce a příprava na lezení na skalách

základní uzly

10 lezení na Valovce - či kdekoli jinde